Adam Helpt is een samenwerkingsverband tussen drie stichtingen: 

Serve the City Amsterdam

Present Amsterdam

Burennetwerk Amsterdam

Veel mensen en maatschappelijke organisaties in Amsterdam hebben hulp nodig en/of verdienden wel wat extra persoonlijke aandacht.

Adam Helpt kent deze mensen en organisaties en wil jullie als bedrijf de mogelijkheid bieden om deze mensen te ontmoeten en te helpen waar hulp nodig is. Met elkaar kunnen we een verschil maken!

DE STICHTINGEN:

ADAM HELPT     |     NIEUWE HERENGRACHT 18, 1018 DP AMSTERDAM     |     020-2440272     |     INFO@ADAMHELPT.NL