STAP 1: AANMELDING
 

Willen jullie maatschappelijke betrokkenheid handen en voeten geven, meld je dan bij ons aan!

Geef hierbij aan wat jullie willen doen, met hoeveel mensen en wanneer. 

De voorbereidingstijd bedraagt 4-6 weken en aan de bemiddeling zijn kosten verbonden.

ADAM HELPT     |     NIEUWE HERENGRACHT 18, 1018 DP AMSTERDAM     |     020-2440272     |     INFO@ADAMHELPT.NL